top of page

Informatie

Hieronder vindt u alle zakelijke informatie die door de Stichting HasselerBorgh dient te publiceren volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland.

Stichting HasselerBorgh

Stichting gegevens:
Naam instelling : Stichting HasselerBorgh
RSIN nummer : 813118554
KVK nummer: 08112022
Contact : Astrid Baumann (secretaris)
Locatieadres : Paul Steenbergenstraat 18, 7558 MV  Hengelo


Doelstelling
Het bieden van zorg en ondersteuning in een beschermde woon- zorgvorm aan een groep mensen met een beperking en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de stichting.

 

Beleidsplan
Hoofdlijnen van het beleidsplan zijn hieronder te vinden.


Bestuurders
Max Stasse (voorzitter), Astrid Baumann (secretaris), Mascha Stasse (bestuurslid) en Ben van Sermond (bestuurslid)


Beloning bestuur
Het 4-koppige bestuur bestaat uit een afvaardiging van de oudergroep. Deze voeren hun werkzaamheden geheel belangeloos uit.

Activiteiten
Publicatie van tot nu toe uitgevoerde voorbereidingsactiviteiten van het woonzorginitiatief volgen binnenkort.

Financiën
Een verantwoording van onze financiën zijn hieronder te vinden.

Privacy policy

Stichting HasselerBorgh, gevestigd aan Paul Steenbergenstraat 18 7558 MV Hengelo (OV), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Stichting HasselerBorgh
Paul Steenbergenstraat 18
7558 MV  Hengelo
Telefoon:  074 2783855  /  06 10672760
Website: hasselerborgh.nl
Email: secretariaat@hasselerborgh.nl

 

Gegevensbescherming van Stichting HasselerBorgh
Hij/zij is te bereiken via secretariaat@hasselerborgh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting HasselerBorgh verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze site en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@hasselerborgh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting HasselerBorgh verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting HasselerBorgh neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting HasselerBorgh) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting HasselerBorgh bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (3 jaar)

 • E-mailadres (3 jaar)

 • IP-adres (1 jaar)

 • Internetbrowser en apparaat type (1 jaar)

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting HasselerBorgh verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting HasselerBorgh gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting HasselerBorgh gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze pagina van Veilig Internetten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting HasselerBorgh en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@hasselerborgh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting HasselerBorgh wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting HasselerBorgh neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@hasselerborgh.nl

Beleidsplan

Beleidsplan wordt binnenkort gepubliceerd.

Financiën

Een verantwoording van onze financiën wordt binnenkort gepubliceerd.

Klachtenreglement

Binnen Stichting HasselerBorgh doen we ons best om zo goed mogelijke zorg te bieden. Dit doen we in samenspraak met bewoners, ouder(s)/verzorger(s) en eventueel andere (professionele) betrokkenen. Mocht er onverhoopt iets niet naar wens verlopen en/of mocht u een klacht hebben, dan kunt u zich wenden tot de locatiecoördinator of het bestuur. Indien dit niet tot een oplossing leidt die voor u acceptabel is, heeft u de mogelijkheid om een onafhankelijke partij in te schakelen. Wij zijn aangesloten bij het Klachtenreglement Wkkgz Klachtenportaal Zorg

bottom of page